ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSSNaše Plzeň. Snažíme se o zachování kulturního města i krásného místa pro život.


"Jsem ohromen, když vidím, že pro politiky není urbanismus neznámou věcí, a přitom je jim lhostejný jeden jeho zjevný rys, že totiž urbanismus vede společnost, ať jakoukoliv, k aktivitě."
Le Corbusier


"Veřejnosti není lhostejné, jak je nakládáno s městem, kde žije. Není však povinností veřejnosti nacházet kvalitní ře­šení. To je povinností volených zástupců - zastupitelů."
Jan Toman
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012