ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

6. 9. 2012 | 18:00
"Pozvánka do Věže na diskusi o projektech Plzně 2015 pro veřejný prostor"

Rádi bychom Vás ve čtvrtek pozvali na šestou hodinu do sídla společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (Pražská 19) na neformální setkání odborníků i laiků se zájmem o veřejný prostor. Účelem setkání je představit plzeňské aktivní veřejnosti projekty pro veřejný prostor, které jsou plánovány společností Plzeň 2015 na další měsíce a roky, a zároveň vyslechnout Vaše nápady, názory a připomínky. Spolu s Vámi bychom program pro veřejný prostor dále upravovali a rozšiřovali. Relaxačně "pracovní" setkání je určené pro všechny, kteří se chtějí podílet na formování městského prostředí, ať už svou radou nebo aktivním zapojením. Nejedná se tedy o zábavný program pro širokou veřejnost. :) Ve Věži se na Vás budou těšit architekti Marek Sivák a Petr Klíma.

21. 3. 2012 | 17:00
"Slavnostní znovuotevření Světovaru a následující kulturní měsíc"Budoucí kulturní centrum Světovar je zásluhou společnosti Plzeň 2015, o.p.s. znovu otevřeno veřejnosti! Ve středu 21.3.2012 od 17:00 se můžete zúčastnit slavnostního otevření s vernisáží výstavy soch Jiřího Beránka. V následujícím měsíci je pak pro Vás připraven bohatý program, jmenujme např. 31.3. workshop animace "Oživlé kra­jiny" s Animánií a 6.4. besedu o rekonverzi industriálních prostorů s uznávaným odborníkem PhDr. Benjaminem Frágnerem.

Pozvánku na vernisáž najdete zde, seznam všech akcí na Světovaru v měsíci březnu a dubnu pak zde.

2. 2. 2012 | 19:00
"Architektura jako silná káva: Průmyslová architektura"

Konverze industriálních objektů. Specifická problematika uchování hodnot tech­nického dědictví a památkové ochrany, hledání nové smysluplné náplně, pozitivní i varovné příklady. Konkrétní kontext Plzně, minulost, současnost, možný vývoj. Debaty probíhají v kavárně Domu hudby každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin.

Hosté: historik architektury Benjamin Fragner, sochař Václav Fiala. Vstupné: 30,– Kč. Pozvánka: líc, rub.

26. 1. 2012 | 18:00
"Rozhlasová debata na téma Divadlo - co se stane, když nebude?"

dovolte mi Vás pozvat na veřejnou diskusi na téma Divadlo - co se stane, když nebu­de?, která se vysílá v přímém přenosu ve čtvrtek 26. 1. od 18h z budovy Českého roz­hlasu Plzeň na náměstí Míru. Jde o cyklus pravidelných debat na témata týkající se kultury, které pořádá Plzeň 2015 o.p.s. ve spolupráci s ČRo Plzeň.

Pozvání do studia přijali: Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, Mgr. Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s., ředitel Divadla Alfa, Mgr. Michal Vozobule, zastupitel za TOP 09, doc. MgA Jan Burian, ředitel DJKT.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete do publika přijít a vnést Vaše náměty. Nově je také možné otázky do diskuze psát na facebook stránku Diskuze 2015 nebo formou SMS v průběhu diskuzního dne na telefonní číslo +420 605 558 888. Pozvánku můžete volně šířit dál mezi své známé a kontakty, vyvěsit na webových stránkách apod. Pří­mý přenos debaty můžete sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nebo online na http://www.rozhlas.cz/plzen/studio?cam=2. Pozvánku naleznete zde.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

5. 1. 2012 | 19:00
"Architektura jako silná káva: Sídelní kaše"

Tentokrát budeme mluvit o rozpínání a vylidňování měst, o masivním zastavování volné krajiny a ztrátě půdy, o návratu k smysluplnému zahušťování měst, roli dopravy a důležitosti územního plánování.

O horké kaši, kterou jsme navařili během několika let, budou diskutovat brněnští hosté architekt Antonín Novák (DRNH) a krajinářský architekt Zdeněk Sendler (Ateliér zahradní a krajinářské architektury).

Debaty probíhají v kavárně Domu hudby každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin. Vstupné: 30,– Kč. Pozvánka: líc, rub.

14. a 21. 12. 2011 | 17:00
"Plzeň: Město a čas"

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Vás zve dne 14. 12. 2011 na výstavu Jaro­slava Hausnera Plzeň: Město a čas. Výstava zachycuje svébytné vnímání pros­tředí a architektury našeho města ve vrstvách času; funkčně, politicky i sociologicky uvažuje o osudu Plzně a představuje vlastní souvislosti. Výstava potrvá do 7. 1. 2012.

Unie výtvarných umělců Vás dále zve dne 21. 12. 2011 na představení knihy Josefa Hrubého a Jaroslava Hausnera Klíče ke městu.

Obě akce se konají v Galerii Jiřího Trnky, náměstí Republiky 40, 323 00 Plzeň od 17:00. Zde si můžete stáhnout pozvánky na výstavu a na představení knihy.

1. 12. 2011 | 19:00
"Architektura jako silná káva: Přítomnost minulosti"

Je dům více živý organismus, nebo historicky cenná kulisa? Pokračování cyklu rozho­vorů o architektuře, nového formátu besed, kde není "úkolem" diváků pouze sedět v publiku a poslouchat, naopak jsou přímou součástí besedy. Na téma urbanismu, architektury a památkové péče bude možné diskutovat s PhDr. Richardem Biegelem, Ph. D. a Ing. arch. Janem Veselým - zástupci Klubu za starou Prahu. Foyer Domu hudby, Husova 30, Plzeň. Pozvánku na akci si můžete stáhnout zde.

28. 11. 2011 | 19:00
Pracovní skupina ČKA krajinářská architektura spolu s Goethe institutem si Vás dovolují pozvat na monumentální událost - přednášku německého studia Topotek1, vítěze Německé ceny za architekturu.

24. 11. 2011 | 18:00
Rozhlasová debata na téma Loosových interiérů v Plzni

Přijměte pozvání na diskuzi, která se vysílá v přímém přenosu ve čtvrtek 24. 11. od 18h z budovy Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Jde o cyklus pravidelných debat na témata týkající se kultury, které pořádá Plzeň 2015 o.p.s. ve spolupráci s ČRo Plzeň. V diskuzi byste se měli mimo jiné dozvědět, zda, kdy a jak Plzeň zpřístupní unikátní Loosovy interiéry.

Pozvání do studia přijali: Petr Domanický - Západočeská galerie, Karel Zoch - Odbor památkové péče MMP, Kristýna Štěpánová - Odbor prezentace a marketingu MMP, Jiří Boudník - architekt, člen kreativního týmu Plzeň 2015, o.p.s.

Bude skvělé, pokud se rozhodnete do publika přijít a vnést Vaše náměty. Přímý přenos debaty můžete sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň nebo online na http://www.rozhlas.cz/plzen/studio?cam=2. Pozvánku si můžete stáhnout zde.

Tým Plzeň 2015, o.p.s. se těší na Vaši hojnou účast!

24. 11. 2011 | 9:00-17:00
Seminář "Život na venkově"

Centrum pro komunitní práci, MAS Aktivios a MAS Ekoregion Úhlava Vás zvou na seminář s názvem "Život na venkově". Seminář se uskuteční dne 24.11.2011 od 9:00 do 17:00 v kulturním domě v obci Borovy (u Přeštic). Program semináře tvoří šest přednášek, které jsou zaměřeny na obnovu kulturního a společenského života na venkově a zapojení obyvatel venkova do rozvoje svých obcí.

Podrobný program a informace o rezervaci e-mailem si stáhnete zde.

každý všední den | 12:00-18:00
Referendum o Domu kultury a části Denisova nábřeží v Plzni /doprovodný text Marek Sivák/

Vážení přátelé demokracie a neignorace občanů politiky. V těchto dnech právě probíhá a ještě bude několik týdnů probíhat (až do nasbírání potřebných 13 500 podpisů plzeňských občanů starších 18 let majících trvalý pobyt na území města Plzně) referendum, které by, pokud bude vyhlášeno, mělo rozhodnout o osudu Domu kultury a potažmo plánovaného obchodního centra Corso (Aréna), a o celém troj­úhelníku uzavřeného ulicemi Denisovo nábřeží, Americká, Pražská a Sirková. Toto referendum je vyústěním dlouhodobé snahy mnoha lidí a organizací (např. Kul­tura(k) Vítězí) o zvrácení brutálního činu, kterého se dopustila Rada města Plzně a zastupitelstvo, když rezignovali na svoje pravomoci a nezabránili znásilnění lukrativního plzeňského nábřeží krabicí obchodního centra.

Referendum by mělo obsahovat dvě otázky, na které by pak každý občan splňující výše uvedené podmínky mohl odpovědět "Ano" či "Ne". Otázky zní:

1. Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?

2. Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Plzně bezodkladně schválilo změnu územního plánu pro území ohraničené ulicemi Americká, Denisovo nábřeží, Pražská a Sirková na plochu urbanistické zeleně?

Mnoho Plzeňanů referendum podporuje, někteří bez výhrad, někteří s výhradami (pisateli doprovodného textu se zdá např. zvláštní předefinovávat zastavěnou plochu centra na plochu urbanistické zeleně, byť chápe důvody, které k tomu vedou - je to nejpřímější cesta, která umožní "stavební uzávěru" na výstavbu OC Corso i na plánované pětinásobné rozšíření OC Tesco a zároveň neznemožní nutné opravy některých budov, např. Městských lázní. Plocha by dle iniciátorů měla zůstat "urbanistickou zelení" po několik let. Pak by mělo být úkolem nového zastupitelstva přesvědčit Plzeňany o čistotě jejich úmyslů a přínosu pro Plzeň, až budou prosazovat na místo novou stavbu či částečnou rekonstrukci Domu kultury, neboť o této věci bude muset být rozhodnuto také v referendu). Důležité ale je, že žijeme formálně v demokracii, kde by se mělo rozhodovat demokratickými procesy, a Plzeň zatím své občany a jejich názory hrubě ignorovala, nesouhlas s tímto a odboj ve formě vyhlášení referenda by tedy mělo být cílem každého demokraticky smýšlejícího občana, ať už se v referendu u otázek rozhodne jak se rozhodne.

Jak podepsat žádost o vyhlášení Referenda: Žádost lze podepsat každý den od 12:00 do 18:00 na místě U Branky ve Smetanových sadech (stojí tam dobrovolníci s archy). Žádost nelze podepsat přes internet, musí obsahovat vlastnoruční podpis. K žádosti se může připojit každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Plzni. Občané nespl­ňující tyto podmínky se dle platného zákona bohužel připojit nemohou.

Členy přípravného výboru jsou: Martin Marek, Filip Kast, Martin Potůček, Vladimíra Nová, Petr Vaněk, Martin Hyťha, Štěpánka Balcarová, Miroslav Klas

Na otázku "Proč referendum" odpovídají členové přípravného výboru takto:

Od února 2010 podepsalo petici proti výstavbě OC Aréna na místě stávajícího Domu kultury Inwest více než 9000 občanů, zároveň téměř 1300 obyvatel města Plzně podepsalo žádost o projednání změny územního plánu v zastupitelstvu. Před samotným jednáním zastupitelstva napsalo zastupitelům 1000 občanů e-mail, ve kterém požadovali zabránění výstavbě obchodního domu na Americké třídě. Zastupitelé však ani jednou nevzali názory občanů vážně a odmítli všechny jejich návrhy. Naopak pro investora, firmu Amádeus, schválili nezávazné regulační podmínky, které naprosto korespondují s jím předloženým projektem obřího nákupního centra.

Martin Marek, zmocněnec přípravného výboru k záměru vyhlásit místní referendum říká: „Během téměř dvou let jsme využili všechny prostředky, abychom dali plzeňským zastupitelům najevo silný nesouhlas občanů s dalším obřím obchodním domem v centru Plzně. Zastupitelé vládnoucích stran však názory občanů vytrvale ignorují a to přesto, že naši petici podepsalo více než 9000 lidí. Proto jsme se rozhodli dát možnost občanům přímo rozhodnout, co bude s tak cenným územím, kde se nachází Dům kultury anebo památkově chráněné Městské lázně.“

Petr Vaněk, člen přípravného výboru a manažer nevládní organizace k vyhlášení místního referenda uvádí: „Volení zástupci občanů v zastupitelstvu a Radě města Plzně dobrovolně a z vlastí vůle rezignovali na pravomoc, kterou mají, a to ovlivňovat vzhled města, k jehož správě od nás dostali mandát v místních volbách. Jsem hluboce přesvědčen, že občané a občanky mají právo rozhodovat o využití prostoru ve svém městě. A pokud toho nemohou dosáhnout skrze své volené zástupce, pak budou volit jiné cesty. Ústava České republiky k tomu nabízí instituci místního referenda, proto ji využijeme.“

Petr Vaněk shrnuje ambice Referenda takto:

1. Zastavit přípravu stavby OC Aréna na místě dnešního "Domu hrůzy". Jedná se o obchoďák 220 metrů dlouhý, na nějž má podle dalších plánů navázat 5x zvětšené dnešní "malé" Tesco. Někteří lidé si myslí, že referendum je zde bezpředmětné, k tomu krátce: Referendum o takové otázce rozhodnout může. Územní ani stavební řízení o stavbě ještě nebylo zahájeno. Město Plzeň tvrdí, že investorovi ve stavbě již zabránit nelze. Není to pravda a zastupitelstvo by mu zabránit mohlo. Ale nechce. Referendum jej k tomu donutí.

2. Zmrazit dočasně jakoukoli novou výstavbu na bloku Americká, Sirková, Denisovo nábřeží, a dát tak městu Plzeň čas (rozuměj donutit město Plzeň), aby pro danou oblast zpracovala regulační plán, který zaručí, že v dané části centra města bude hodnotná městská zástavba, nikoli obrovská nákupní centra přitahující tisíce aut denně navíc oproti současnému stavu.

Dále pak popisuje důvody svého rozhodnutí stát se členem přípravného výboru:

1. Opravdu nechci obří nákupní centrum ve středu města. Nechci další auta, nechci zprzněné jádro města, myslím si, že si Plzeň zaslouží víc.

2. Štve mě, jak zastupitelstvo předstírá, že ve věci cosi udělali a že už nic dalšího udělat nemůžou. Domlouvají s investorem nezávazné podmínky v situaci, kdy jediné, co by mělo reálný dopad na situaci, je vytvoření regulačního plánu. Který zpracovat můžou, ale tvrdí, že je pozdě. Není.

3. Je mi zle z dlouhodobé nezodpovědnosti naší místní politické reprezentace (ať už úmyslně nebo dané jejich nekompetentností). A z toho, že mají pocit, že na ně nikdo nemůže a že se nemusí nikomu zodpovídat. Ještě teď vidím, jak vybourali kus čtvrti na průtah "U Trati", aby mohli udělat z Americké pěší zónu. Víme, jak to dopadlo.

4. Jsem přesvědčen, že referendum má šanci na úspěch. A že je třeba o ten úspěch usilovat.

Pokud s vyhlášením referenda souhlasíte, podepište prosím Žádost na místě U Branky. Pokud chcete s Referendem osobně pomoci, přečtěte si možnosti zde. Další informace o Referendu získáte na stránkách Plzeňanů.

3. 11. 2011 | 19:00
"Architektura jako silná káva"

Debatní setkání. Na téma "Veřejný prostor" bude možné diskutovat s architektem Ondřejem Císlerem a sochařem Čestmírem Suškou. Foyer Domu hudby, Husova 30, Plzeň. Pozvánku na akci si můžete stáhnout zde.

31. 10. 2011 | 9:00-16:30
Fórum pro kreativní Plzeň v Měšťanské besedě v Plzni

Dne 31. října 2011 pořádají společnost Plzeň 2015, o.p.s., a Odbor kultury MMP Fórum pro kreativní Plzeň. Cílem sympozia je seznámit veřejnost s rozvojovou vizí a strategií společnosti v oblastech realizace programu v roce 2015, začlenění obyvatel města a regionu do projektu EHMK, komunikace a způsobu financování projektu EHMK. Odpolední blok se bude týkat Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 a možností financování plzeňské kultury z veřejných zdrojů.27. 10. 2011 | 18:00
Pozvánka: Plzeňské řeky – Kudy k nim?! /doprovodný text Marek Sivák/

Pravidelná rozhlasová debata vzniklá spoluprací Plzeň 2015, o.p.s. a Českého roz­hlasu Plzeň tentokrát přináší důležité téma plzeňských řek. Ať již mají podobu kamenného nábřeží, "narovnaných" travnatých břehů či přirozeného toku, 4 řeky jsou s Plzní odjakživa spojeny a "nevyhneme" se jim ani dnes, byť to tak mnohdy (díky mnoha politickým rozhodnutím) nevypadá. Řeky, krásné i zrádné, přinášející odpočinek, ionizovaný vzduch i záplavy, jsou zejména obrovským potenciálem, který Plzeň využívá sotva z 10%. Vývoj by mohl jít směrem k pulzujícím nábřežím plným výstavných domů a romantických promenád na několika výškových úrov­ních, nebo směrem ke klidným, přirozeně pojednaným koridorům v údolích řek (jimž se lehce blíží koncept Útvaru koncepce rozvoje města Plzně "greenways", zatím ale nabírá podoby spíše asfaltových cyklostezek), nebo ke kombinaci obojího zpestřenou o spoustu nových nápadů.

Plzeň 2015 a ČRo uvádí tyto okruhy debaty:

- Mají Plzeňané dobrý přístup ke svým čtyřem řekám?
- Jaká je historie Anglického a Denisova nábřeží (a vztahu k vodě) v centru města?
- Bude časem možné projít Plzní v zeleni podél řek?
- Co si lidé na březích řek přejí a co plánuje město?

Pozvánku do panelu přijali:

- Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
- Tomáš Bernhardt ze Západočeského muzea v Plzni
- Petr Šimon z týmu Plzeň EHMK 2015
- Josef Čihák a Pavlína Valentová z ateliéru životního prostředí při ÚKR MMP

Pořad můžete sledovat v přímém přenosu v rádiu, online na webu Českého rozhlasu Plzeň, na webu Plzeň 2015, anebo přímo využít možnosti zapojit se se svými dotazy, náměty či připomínkami. Přijďte do Velkého sálu v budově ČRo na náměstí Míru v Plz­ni a řekněte svůj názor!

18. 10. 2011 | 17:00
Přednáška "Ochrana historických měst"

Národní památkový ústav ÚOP Plzeň Vás zve na přednášku prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. o vývoji památkové ochrany měst zvláště s ohledem na západní Čechy. Přednáška se koná v historickém sklepení domu U Zlatého slunce, Prešovská 7, Plzeň. Vstup volný.

17. 10. 2011 | 15:00
Dodatek Marka Siváka: Podle posledních zjištění se jedná se o prezentaci na Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Tato komise NENÍ veřejná (nechápu, jak může být JAKÉKOLIV rozhodování o VEŘEJNÉM majetku NEVEŘEJNÉ). Záleží prý na předsedovi komise p. Davidu Šloufovi zda případné zájemce na jednání vpustí.

Dle osobního pozvání ateliéru D3A by se měla v pondělí 17.10.2011 od 15:00 konat na radnici Městského obvodu Plzeň 2 přednáška ateliéru D3A o plánovaných záměrech na Světovaru. Možná došlo k informačnímu omylu, ale vzhledem k důležitosti a zajímavosti akce pro veřejnost je s podivem, že městská část nezveřejnila pozvánku na svých stránkách.

30. 9. 2011 | 9:00
Vážení, zde je text výzvy na obranu proti spalovně v Chotíkově. Navrhovaná spalovna je předimenzovaná a stojí na špatné (návětrné) straně Plzně. Bylo domluveno s kavárnou Inkognito, Husova 24, 301 00 Plzeň, že v ní budou sbírat Vaše vyjádření, která pak budou doručena na příslušná místa. Oficiální text výzvy:

Vážení spoluobčané!

V současné době máme opět možnost vyjádřit se k plánované výstavbě spalovny odpadů v Chotíkově. Tato spalovna má mít kapacitu 95 000 t spalovaného odpadu ročně, což je minimálně dvojnásobek objemu, který by potřebovala spálit Plzeň a její blízké okolí. Zbylý odpad se má svážet nákladními automobily, převážně přes Plzeň. Spalovna má stát na návětrné straně Plzně. Všichni dobře víme, jak ovzduší v Plzni vypadá už dnes a jaký má jeho stav závažný vliv na zdraví Plzeňanů. Spalováním odpadu pomine také tlak na jeho důslednější třídění a následné využití.

Ve Městě Touškov právě probíhá územní řízení k tomuto záměru. Vy, kteří vlastníte nemovitost v Plzni nebo v jejím blízkém okolí (může se jednat i o byt v osobním vlastnictví), máte právo se k tomuto řízení vyjádřit. Příklad takového vyjádření přikládáme zde, je možné ho i přímo použít. Je zapotřebí ho doporučeně doručit na Městský úřad Města Touškova nejpozději do 30. 9. 2011. Ideální by také bylo dostavit se k projednání tohoto záměru do Touškova osobně dne 30.9.2011 v 9.00.

V Krajském úřadě Plzeňského kraje ve Škroupově ul. probíhá tzv. velká EIA – proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. K tomuto procesu se mohou vyjádřit všichni občané starší 18ti let. Příklad takového vyjádření opět přikládáme. Toto vyjádření musí být doporučeně posláno nebo podáno v podatelně krajského úřadu nejpozději 27.9. 2011.

Věříme, že Vám budoucnost Plzně a jejího životního prostředí není lhostejná a že Vy i Vaši známí využijete možnosti se k uvedenému záměru vyjádřit.

Za OS Plzeňané proti spalovně Chotíkov:
Mgr. Markéta Balcarová a Mgr. Emílie Rousová

23. 9. 2011 | 14:00-17:00
Přijďte demonstrovat za záchranu Městských lázní v Plzni! Součástí demonstrace jsou doprovodné akce a přednášky. Místo srazu: ulice U Lázní na Denisovo nábřeží.

20. 9. 2011 | 16:30
Exkurze s památkovým ústavem do velké synagogy v Plzni. Místo srazu: v budově sy­nagogy u pokladny.

Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012