ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

Brnění - občanské sdružení: Brno - prostor pro život, mravenčení tam, kde něco zatuhne, ukotvení práva a zodpovědnosti v účasti na plánování a rozhodování.

Divadlo Feste - Nezávislé politické divadlo v Brně beroucí si na paškál aktuální témata v netradičním pojetí.

Gehl Architects - Stránky ateliéru známého urbanisty Jana Gehla, který již několik desetiletí prosazuje města pro lidi a vyvážený poměr chodců, cyklistů a automobilů.

Hnutí Duha - Nejúspěšnější česká ekologická organizace, která připravuje profesionální stanoviska a posudky a prosazuje ekologická řešení.

Iniciativa Za Novou Prahu - Skupina architektů, urbanistů, vědců, publicistů a tvůrců, kteří jsou znepokojeni rozporuplnou situací v řízení a vedení města Prahy.

Klub Za starou Prahu - Nepolitické občanské sdružení, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje nepřetržitě ochraně památek v Praze.

Mapy hazardu - Mapování heren ve vybraných městech České republiky. Podle zákona herny nesmějí být provozovány v sousedství škol, nemocnic, kostelů, apod.

Společnost přátel starého Nepomuka - Neziskové občanské sdružení, jehož cílem je v prvé řadě ochrana místního kulturně-historického dědictví, tedy zejména histo­rických, uměleckých, technických a přírodních památek, staré zástavby a rázu města i okolní krajiny. Sdružení nabízí i poradenství při opravách a rekonstrukcích historických objektů, návrhy slohových fasád, stavebně-historické průzkumy apod.

Tady není developerovo - Stránky občanského sdružení, které bojuje za záchranu cenné funkcionalistické památky Nákladové nádraží Žižkov, ale staví se i proti dalším sporným projektům na Žižkově a v Praze.

Teplice - Teplitz - Architektura na severu Čech: "Co člověk nezná, to se mu snadno ničí. Obnova paměti je problematizací destrukce. Pokud člověk ničí něco, co zná, k čemu má vztah, nemívá z toho dobrý pocit. Nelze již zničit věc bezmyšlenkovitě."

Ústi - Aussig - Architektura na severu Čech: "Před I. světovou válkou se městu Ústí nad Labem říkalo malý Hamburg. Místní přístav patřil k největším v celém tehdejším Rakousku – Uhersku, což přispívalo k masivnímu rozvoji průmyslové výroby..."

Za krásnou Olomouc - Občanské sdružení, jehož prvořadým cílem je monitorování a ochrana památkových a architektonických hodnot historického města Olomouce.

Živé město - Živé město je týdenní neziskový multižánrový festival, jehož cílem je oživit kulturní dění na Praze 6.
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012