ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

Děti Země - Posláním DZ je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Stránky dále nabízí zajímavé glosy na aktuální politiku.

Kultura(k) vítězí - Občanské sdružení, které bojuje za zachování Domu kultury, nebo jeho citlivé nahrazení novým protějškem, plnohodnotným kulturně i architektonicky.

Plzeňské fórum - Plzeň jako na dlani. Stránky o aktuálním dění v Plzni.

Plzeňané proti spalovně Chotíkov - Informační stránky odboje proti spalovně, která je několikanásobně předimenzovaná a má stát na návětrné straně města.

Roudná - Informační zpravodaj občanských sdružení a obyvatel čtvrti Roudná.

Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov - Spolek za lepší život v Chotíkově bojující především proti výstavbě gigantické spalovny odpadů na území obce.

Umění je obrana - Hnutí, které chce změnit povědomí obyvatel Plzně o jejich městě, jeho historii a jeho umělecké hodnotě.
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012