ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

Vítejte na stránkách nezávislé platformy, jejímž úkolem je informovat občany o dění v Plzni okolo plánování, výstavby, rozvoje a budoucnosti města. Najdete zde zprávy, komentáře, zamyšlení a interpretace různých témat. Stránka je určena pro setkávání laické veřejnosti s odborníky a případně též se zástupci městské správy a zastupiteli města. Tato platforma je apolitická a je otevřena širokému spektru názorů a pohledů.1

Pokud chcete přispět k obsahu stránek, kontaktujte nás prosím na mail@skodaplzne.cz.

Hlavní rubrikou této platformy je Aktuálně v Plzni, kde najdete nejnovější informace o městě i archiv zpráv. Zajímavé a související informace z jiných měst přinášíme v dal­ších Aktuálních rubrikách. Pod záložkou O územním plánu se nachází vysvětlení, co tento dokument je, proč je tak důležitý a jak mohou občané ovlivnit jeho tvorbu. V bu­doucnu tam též najdete stručnou verzi vývoje plánování v Plzni a další zajímavosti. Pod Reakcemi na kauzy se dozvíte o krocích, které přispěvatelé Škody Plzně nebo její čtenáři podnikli v jednotlivých kauzách. Názory čtenářů jsou vyhrazeny Vašim komen­tářům a příspěvkům, které nemají formu článku do Aktualit nebo se zabývají jiným tématem. V Přispěvatelích najdete seznam odborníků i laiků, kteří se k tématům vyja­dřují a píší o nich články, v Kontaktech pak spojení na nás i odkazy na další zajímavé stránky (jak různých občanských skupin, tak oficiální stránky struktur města).

Jsme partnery Plzeňského fóra, které se zaměřuje na témata jako je kultura, finance a zastupitelstvo města. Odkaz na Plzeňské fórum najdete v hlavní nabídce.

Přejeme Vám příjemné čtení!

1 Všechny příspěvky a komentáře musí splňovat základní pravidla slušnosti a neodporovat morálním zásadám a zákonům České republiky. Příspěvky do tématických kategorií (Aktuálně a další) musí obsahově odpovídat profilu těchto kategorií.
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012