ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

03 / 2013

Dle stavebního zákona (§ 188 zákon 183/2006 Sb.) je zapotřebí upravit, projednat a vydat nový územní plán. Novela tohoto zákona posunuje lhůtu z roku 2015 do konce roku 2020, resp. s účinností od 1. 1. 2021. V současné době je tedy v Plzni připravován nový územní plán, který nahradí stávající plán z roku 1995. Pořizovatelem územního plánu je Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně (stavební úřad), zpracovatelem Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Na základě hledání vize města a poptávky odborné veřejnosti vyhlásilo město Plzeň a Útvar koncepce a rozvoje v prosinci 2011 urbanistickou soutěž „Plzeň – Vnitřní město“. Soutěže se zúčastnilo 20 týmů, výsledky byly prezentovány 8. 6. 2012 na odborném semináři v Měšťanské besedě v Plzni. Široké veřejnosti se zúčastněné týmy představily v rámci Dne architektury 2012 a PechaKucha Night Volume 2 dne 30. 9. na Světovaru.

Nový územní plán je zpracováván (na základě usnesení zastupitelstva města) ve spolu­práci s vítězi soutěže - Romanem Kouckým architektonickou kanceláří s.r.o. a MOBA studio s.r.o. Útvar koncepce a rozvoje pořádá k novému plánu sérii seminářů pro odbornou veřejnost, rubrika „nový územní plán“ se od začátku roku objevuje také v Radničních listech. Více informací k přípravě územního plánu naleznete zde.

Do přípravy nového územního plánu se vkládají velké naděje, hotový územní plán nicméně bude muset schválit ještě Zastupitelstvo města Plzně. Na podobu plánu má též vliv jeho pořizovatel - Odbor stavebně správní.
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012