ŠKODA PLZNĚ

Platforma pro informace, nápady a

diskuzi za lepší budoucnost Plzně


PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTURA, ROZVOJ PLZNĚ

Každý člověk v Plzni potřebuje svůj prostor
  2012 Škoda Plzně
RSS

06 / 2011

Územní plán je jedním z klíčových dokumentů pro rozvoj města. Územní plán by měl představit koncepci budoucího vývoje: je do něj graficky vepsáno, zda se město chce stát zejména průmyslovým centrem, dopravní křižovatkou, nebo chce více investovat do parků, kultury a veřejného prostoru. Nejdůležitější je právě koncepce rozvoje města - každé město ke zdárnému vývoji potřebuje jasnou a logickou koncepci. Průmyslové město se špatnou koncepcí bude vždy špatným a neobyvatelným průmyslovým městem, ale pokud naopak představí koncepční řešení, pak má šanci vyvážit průmysl i místo pro život. Lázeňské město se špatnou koncepcí nebude mít logicky strukturované prostory a stavby, a přestože bude městem volnočasovým, neposkytne obyvatelům ani návštěvníkům pohodlný pobyt.

Více informací o připravovaném územním plánu pro rok 2015 zde.
Nejnovější články:

Referendum a demokracie v Plzni

Video z vycházky na Den architektury

Den architektury 2012: "Plzeň – řeky, mosty, továrny"

Štruncovy sady - slibný začátek se zkaženou třešničkou

Pozvánka do Věže na diskusi o projek­tech Plzně 2015 pro veřejný prostor

Pozvánka na Den architektury 2012